HET BESTUUR

DE RAAD VAN BESTUUR      

 

Voorzitter: Tom Gombeer

Ondervoorzitter: Koenraad Van Gasse

Penningmeester: Maarten Vansteelandt

Secretaris: Paul Vanzeir


Leden:  Frank De Bock, Bert Deleenheer, Jean-Jacques Stoops, Gerd Theuwissen, Alain Walravens, Nicoline Christiaans

 

DAGELIJKS BESTUUR

 

Voorzitter : Frank De Bock

Ondervoorzitter : Koenraad van Gasse

Penningmeester : Maarten Vansteelandt

Secretaris : Paul Vanzeir

Horeca verantwoordelijke : Bert Deleenheer & JJ Stoops

Hoofd infra : Karel Pernet

Webmaster/PR/pub : Tom Gombeer

Adviseur : Joeri Stoop

 

 

 

 


Benaming: Militaire Tennisclub Leopoldsburg (MTC)

Adres: Koning Albertlaan z/n
3970 Leopoldsburg

Terreinen: 6 terreinen gemalen baksteen & 1 midi-terrein

+ 2 padel terreinen (2022)
Alle terreinen beschikken over verlichting

Stamnummer: 5002

Ledenaantal: 372

E-mail: mtclleo@hotmail.com

Website beheer : Tom Gombeer - tom@drastic.be
Rekeningnummer: IBAN: BE23 3631 1719 0891

Stichtingsdatum: 01 december 1969

Website: http://www.mtcl.be

GSM Secretariaat: 0470/95.05.08