WELKOM BIJ TENNIS EN PADELCLUB MTC LEOPOLDSBURG

Het lidgeld wordt gestort op de rekening MTCL met IBAN nr BE23 3631 1719 0891 met de duidelijke vermelding van de namen van de personen die wensen lid te worden. Merk het tarief voor "snelle betalers" ( betaling uitgevoerd ten laatste op 15 januari 2023) en het familietarief op. Je bent dan lid tot en met 31 maart 2024

HET BESTUUR

DE RAAD VAN BESTUUR      

 

Voorzitter: Tom Gombeer

Ondervoorzitter: Koenraad Van Gasse

Penningmeester: Maarten Vansteelandt

Secretaris: Paul Vanzeir


Leden:  Frank De Bock, Bert Deleenheer, Jean-Jacques Stoops, Gerd Theuwissen, Alain Walravens, Nicoline Christiaans, Marc Cloetens

 

DAGELIJKS BESTUUR

 

Voorzitter : Frank De Bock

Ondervoorzitter : Koenraad van Gasse

Penningmeester : Maarten Vansteelandt

Secretaris : Paul Vanzeir

Horeca verantwoordelijke : Bert Deleenheer & JJ Stoops

Hoofd infra : Peter Gils

Webmaster/PR/pub : Tom Gombeer

Adviseur & hoofd padelsectie: Joeri Stoop

 

 

 

 


Benaming: Militaire Tennisclub Leopoldsburg (MTC)

Adres: Koning Albertlaan z/n
3970 Leopoldsburg

Terreinen: 6 terreinen gemalen baksteen & 1 midi-terrein

+ 2 padel terreinen
Alle terreinen beschikken over verlichting

Stamnummer: 5002

Ledenaantal: 440

E-mail: mtclleo@hotmail.com

Website beheer : Tom Gombeer - tom@drastic.be
Rekeningnummer: IBAN: BE23 3631 1719 0891

Stichtingsdatum: 01 december 1969

Website: http://www.mtcl.be

GSM Secretariaat: 0470/95.05.08